کانال تلگرام سایا سرویس

( استینگهاوس سابق - OLD EASTINGHOUSE )

       عضو رسمی اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی

                                                       تأسیس 1376

مشتری گرامی:

در صورتی که دستگاه خود را بتازگی خریداری نموده اید و یا مهلت ضمانتنامه (گارانتی) دستگاه شما منقضی نشده

واعتبار دارد لطفا فقط با نمایندگی نصب کننده یا شرکت مربوطه تماس حاصل فرمایید .  

مقاله ها

تعمیرات ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک

 

 

 

 

الف

شهرک شاهد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک شاهد

ارم - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک ارم

شهرک صدف - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک صدف

استاندارد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک استاندارد

شهرک مترو - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک مترو

اصفهانیها - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اصفهانیها

شهرک مریم - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک مریم

اکبرآباد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اکبرآباد

شهرک ناز - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک ناز

اندیشه فاز 1 - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اندیشه فاز 1

شهریار - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهریار

اندیشه فاز 2  - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اندیشه فاز 2

شهید فهمیده - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهید فهمیده

اندیشه فاز 3 - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اندیشه فاز 3

ط

اندیشه فاز 4 - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اندیشه فاز 4

طالقانی فردیس - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک طالقانی فردیس

اندیشه فاز 5 - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اندیشه فاز 5

طالقانی کرج - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک طالقانی کرج

اوج - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اوج

ع

اهری - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک اهری

عظیمیه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک عظیمیه

آزادگان - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک آزادگان

ف

ب

فردیس - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک فردیس

باغستان - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک باغستان

فریبا - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک فریبا

بنفشه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک بنفشه

ق

بهارستان - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک بهارستان

قلمستان - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک قلمستان

ج

ک

جعفریه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک جعفریه

کرج - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک کرج

جهان نما - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک جهان نما

کرج نو - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک کرج نو

جهانشهر - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک جهانشهر

کلاک نو - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک کلاک نو

چ

کوی قائم - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک کوی قائم

چهارصد دستگاه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک چهارصد دستگاه

کوی کارمندان - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک کوی کارمندان

ح

کیانمهر - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک کیانمهر

حافظیه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک حافظیه

گ

حسن آباد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک حسن آباد

گلشهر - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک گلشهر

حیدرآباد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک حیدرآباد

گلشهرویلا - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک گلشهرویلا

خ

گوهردشت - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک گوهردشت

خاتم الانبیا - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک خاتم الانبیا

م

خوشنام - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک خوشنام

مارلیک - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مارلیک

د

محمدشهر - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک محمدشهر

دولت آباد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک دولت آباد

مشکین دشت - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مشکین دشت

دهقان ویلا - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک دهقان ویلا

مصباح - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مصباح

دهکده - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک دهکده

ملارد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک ملارد

ر

منظریه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک منظریه

رزکان نو - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک رزکان نو

مهرشهر - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مهرشهر

س

مهرشهر فاز 4 - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مهرشهر فاز 4

ساسانی - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک ساسانی

مهرویلا - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مهرویلا

سپیددشت - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک سپیددشت

مهندسی زراعی - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک مهندسی زراعی

سرحدآباد - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک سرحدآباد

و

ش

وایین - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک وایین

شاهین ویلا - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شاهین ویلا

وحدت - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک وحدت

شهرک المهدی - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک المهدی

ه

شهرک آسمان - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک آسمان

هفت تیر - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک هفت تیر

شهرک رفاه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک رفاه

هفتجوی - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک هفتجوی

شهرک سپاه - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک شهرک سپاه

هفده شهریور - تعمیر ماشین ظرفشویی سپهرالکتریک هفده شهریور

 

 

 

 

 

        جهت پیوستن به کانال کلیک نمایید   

       جهت پیوستن به کانال کلیک نمایید

 

 

 

 

 

     برای پر کردن فرم اینجا کلیک کنید   

کرج و حومه

 

33536473

 

33536441

 

33533730

 کوی کارمندان - کیانمهر - مهرشهر - مصباح - مهرویلا - میدان نبوت - ساسانی - شاهین ویلا - شهرک فهمیده - خاتم الانبیا - اوج - طالقانی - استاندارد - زمینهای انصاری - چهارصد دستگاه - جهانشهر - عظیمیه - آزادگان - باغستان - دهقان ویلا - دولت آباد - درختی - قلمستان - گلشهر - گوهردشت - جهان نما - هفت تیر

فردیس و حومه

 

36590376

 

36590377

 منظریه - مشکین دشت - مهندسی زراعی - محمدشهر - رزکان - پیک - شهرک بعثت - شهرک 110 - شهرک ناز - سرو ناز - شهرک سپاه - وحدت - طالقانی - اهری - انبارنفت - بنفشه - سرحدآباد - دهکده - ارم - فریبا - حافظیه - خوشنام

ساعت کاری

 

8:30  الی  19:30

شهریار     

اندیشه و حومه

 

02636590376

 

02636524579

ملارد - مارلیک - شهرقدس - شهرک جعفریه - عباس آباد - وایین

 مرکز تماس:                                       

کرج - 45 متری گلشهر خیابان حاتمی

کارگاه : فردیس خیابان34 کوی نادری

پلاک47  کدپستی3175976637

Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Scroll to Top